INFORMAČNÍ CENTRA ČEZ

EXPOZICE ČEZ ELEKTRÁREN TUŠIMICE A HRADEC KRÁLOVÉ
(OBJEKT “HUČÁK”)

koncepce – libreto – projekt – vizualizace – prostorové řešení

Tematem obou konceptů byla Energie, které zásadně ovlivňuje život na Zemi, která má dopad na technologický rozvoj, vědu a techniku, kulturní hodnoty, sociální a politické proměny i kosmický světonázor. Energie je tématem planetárním, tématem války a míru. Klíč k pochopení úlohy energie je klíčem k pochopení jak lépe uspořádat tento svět. Pro vystižení významu energie a její úlohy v životě naší planety bylo třeba toto téma prezentovat v co nejširších souvislostech.

Stěžejním komunikačním cílem INFO centra elektrárny Tušimice bylo informovat o modernizaci elektrárny a prezentovat ČEZ jako moderní, silnou společnost evropské dimenze, která provozuje optimální mix energetických zdrojů, je otevřená, má aktivní přístup k ochraně životního prostředí a sdílí vize pokroku a udržitelného rozvoje.
Snahou bylo vyhnout se prvoplánovým deklaracím a účelovým PR a zúžit toto téma na uhlí, modernizaci tepelných elektráren a obvyklou ekologickou rétoriku. Komunikačním cílem INFO centra ČEZ Hradec Králové „Hučák“ bylo zaměření na obnovitelné zdroje energie. 

Společným jmenovatelem obou konceptů – Tušimice i Hradec Králové bylo prezentovat ČEZ jako EXPERTA NA ENERGII v celé šíři a ve všech souvislostech, a kromě nadstandardní firemní prezentace nabídnout další přidanou hodnotu ve formě výchovy, osvěty, vzdělání a zábavy.

Úvodní část libreta

stringent specifications will be the features regarding luxury best replica rolex milgauss mens m116400gv 0001 40mm stainless steel review.here is a top https://www.patekphilippe.to supplier.