OD PRAOTCE K UNII

Příspěvek Českému Předsednictví v EU
Animovaný film, který humorným, stručným způsobem prezentuje českou historii od Praotce Čecha ke vstupu do EU

Idea a libreto: Pavel Koutský a Ladislav Kopecký
Scénář, animace, výtvarné pojetí a režie: Pavel Koutský
Produkce ve spolupráci s P. Koutským: Createam, s.r.o.

O PENĚZÍCH A LIDECH

Prezentace České národní banky
Animovaný film, který humorným způsobem prezentuje historii a úlohu České národní banky na pozadí vývoje peněz

Idea, libreto: Pavel Koutský a Ladislav Kopecký
Scénář, animace, výtvarné pojetí a režie: Pavel Koutský
Produkce ve spolupráci s P. Koutským: Createam, s.r.o.

BANKA SVÉ ZEMĚ

Dokumentární film, který prezentuje vývoj měny na území dnešní České republiky a také historii i úlohu České národní banky

Scénář: Ladislav Kopecký a Martin Suchánek
Komentář: Ladislav Kopecký
Režie: Martin Suchánek
Vyrobil: Createam, s.r.o.