Ladislav Kopecký

jednatel firmy Createam

Převážnou část své profesionální dráhy věnoval marketingu a komunikacím. V letech 1991–93 působil v USA. Od roku 1993 do roku 1998 řídil jednu z předních nadnárodních agentur v ČR – Lintas, posléze Ammirati Puris Lintas. V portfoliu figurovalo 25 klientů se 60 značkami, z nichž 18 se stalo jedničkou ve svém tržním segmentu. V letech 1997–1998 získala agentura zlatou a stříbrnou EFFIE, největší ocenění v ČR za efektivní reklamu. V roce 1998 byl Ladislav Kopecký zvolen prezidentem Asociace komunikačních agentur (dříve ARA). Od roku 1999 je majitelem a jednatelem tvůrčího studia Createam.

Zvláštní místo v jeho autorské činnosti zaujímají výstavy včetně výstav světových. Přímo se podílel na přípravě a realizaci čs. účasti na EXPO 86 ve Vancouveru v Kanadě. Své zkušenosti ze světových výstav uplatnil jako autor zejména v soutěžích o libreto na čs. pavilon EXPO 92 v Seville (druhé nejvyšší ocenění). Je autorem vítězného libreta a scénáře na pavilon České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2000 v Hannoveru, které se nerealizovaly.

Zejména výstavy, zejména trvalé expozice jako jsou „Lidé a peníze“ v ČNB či „Expozice času“ ve Šternberku se v poslední době staly jednou z jeho hlavních činností, ve které se může plně projevit dlouhodobá zkušenost, integrovaný přístup k prezentaci i schopnost projekty kompletně řídit od jejich zrodu po konečnou realizaci.
Věnuje se konzultační činnosti , přednáší a vede semináře marketingových komunikací na FSV Univerzity Karlovy a výběrově také na Vysoké škole ekonomické.