MONOGRAFIE

L. KOPECKÝ: PREZENTACE V MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍCH

Titul

L. KOPECKÝ: CESTOPISY „PUTOVÁNÍ“ A „ŘÍŠE“

Putování...

Říše...

ODBORNÉ ČLÁNKY

(Euro, Marketing trend, Strategie, Ekonom atd.)

Maxim

Euro 1.

Euro 2.

Marketing 1.

Marketing 2.