EXPOZICE ČASU

Stálá Expozice času ve Šternberku

nabízí široký záběr od vesmírného zrození času k atomovým hodinám.
Oproti původnímu záměru vytvořit expozici hodin přišel Createam s konceptem Času, prezentací času a časomíry jako fenoménu, který se nalézá na průsečíku mnoha vědních disciplin,společenských proměn a kultur. Názorně ukazuje, že na hledání záhad, kterými je čas obestřen se podíleli filozofové, astronomové, kosmologové, matematikové, fyzici, umělci i řemeslníci z celého světa.
Čas a jeho měření je pravděpodobně jedním z nemnoha nehmotných a doslova planetárních pout, která bez rozdílu národností, ras a náboženství spojují dějiny naší planety a konání pozemské civilizace.
Myšlenka Expozice Času se zrodila z iniciativy města Šternberk a Olomouckého kraje za úvodní podpory programu Evropské unie Culture 2000. Skutečně evropský charakter projektu potvrzuje od samého začátku spolupráce města Šternberk s městy Lorsch v Německu a Kungsbacka ve Švédsku. Projekt se rodil dlouhých 11 let. Realizaci Expozice času uvedl do života v roce 2010 mezinárodní česko – polský projekt „Cestování časem“, za účasti Olomouckého kraje a subjektů Opolského vojvodství.
Vystavené exponáty jsou ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci, Národního technického muzea v Praze, Židovského muzea v Praze a Obuvnického muzea Zlín které poskytnuly také významnou odbornou pomoc.

www.expozicecasu.cz

PODKLADY A PRÁVA UŽITÍ K VÝROBĚ REPLIK, NAHRÁVEK, PROGRAMŮ A VYOBRAZENÍ BYLY ZÍSKÁNY OD NÁSLEDUJÍCÍCH MUZEÍ A INSTITUCÍ :

Agentura Dobrý den Pelhřimov
American Museum of Natural History, USA
Archivio di Stato di Siena, Itálie
Centre for Modern Education(CZ),s.r.o.
Chester Beatty Library,Irsko
Český rozhlas 3 Vltava
Dušák, hodinář a zlatník
Hvězdárna a planetárium hl.m.Prahy – Štefánkova hvězdárna na Petříně
Kunsthaus Zurich, Švýcarsko
Kunsthistorisches Museum, Rakousko
Loreta Praha, Řád menších bratří kapucínů
Mary Evans Picture Library, Anglie
Muzeum hl.m.Prahy
Národní galerie v Praze
Národní muzeum – Muzeum hudby v Praze
Národní technické muzeum v Praze
Obuvnické muzeum Zlín
PKB Bode Museum, Německo
Smithsonian Institute Libraries, USA
Staatsbibliotek,PKB, Německo
Státní zámek Vranov nad Dyjí
Troppenmuseum, Holandsko
The British Library, Anglie
The British Museum, Anglie
The National Gallery, Anglie
The National Maritime Museum , Anglie
The Science Museum, Anglie
Vlastivědné muzeum Olomouc
Židovské muzeum v Praze

Hlavní poradce Expozice času:

Radko Kynčl, Národní technické muzeum v Praze 

Odborní poradci:

David Thompson FSA FBHI, The British Museum, Londýn
Jonathan Betts FSA FBHI,FHC,FRSA, The National Maritime Museum,
Royal Observatory Greenwich,Londýn
Mgr.Martin Zdražil, Vlastivědné muzeum Olomouc
Mgr.Radim Himmler, Muzeum Komenského v Přerově
PhDr.Jaromír Ondráček, Hodinářská škola Jihlava (SŠOU)

exact https://de.wellreplicas.is/ charming, basic, high standard.this is certainly loaded with simple and complicated performs reddit atvs optimus disposable e cigs 600 puff grape frequently empower great the watchmaking arena lifestyle.