Createam je seskupení špičkových tvůrčích osobností a odborníků na marketingové komunikace. Zaměřuje se na strategická , výtvarná řešení komunikačních marketingových úkolů a jejich realizaci. Působí na trhu od konce roku 1998 a od té doby vytvořil a realizoval celou řadu projektů pro významné klienty.
Výstavy, zejména trvalé expozice jako jsou „Lidé a peníze“ v ČNB v Praze či „Expozice času“ ve Šternberku se v poslední době staly jednou z hlavních činností Createamu kde se uplatňuje jeho všestrannost, schopnost kompletního scenaristického zpracování, výtvarného a prostorového řešení i zkušenost z kompletního řízení projektů a jejich realizace.
Jedním z nejvýraznějších rysů a osobitostí týmu Createam je osobní zodpovědnost každého člena týmu za kvalitu a termíny. Jde o vlastnosti obvyklé u tradičních rodinných firem bez složité a zpomalující organizační hierarchie. V Createamu ctíme přímý kontakt s osobními zárukami a zodpovědností. Tam kde projekt vyžaduje spolupráci se specialisty, spolupracujeme s těmi nejlepšími, na které můžeme plně spolehnout a převzít veškeré záruky.
Do okruhu spolupracovníků Createam patří přední fotografové, ilustrátoři, architekti, textaři a grafici, sklářští výtvarníci, scénografové, sochaři, odborníci na interaktivní komunikace, režiséři a scenáristé, ale také profesní odborníci z oblasti obchodu, průmyslu, vědy a techniky. Spolupracovníky a týmy vybíráme podle povahy jednotlivých projektů. Externí spolupráce zaručuje invenci, vysoké pracovní nasazení a ekonomickou efektivnost celého procesu.

Createam vytváří špičkové tvůrčí týmy na trvalejší i projektové bázi. Má ve svých týmech zastoupenu kvalitu mnoha profesí.
Createam nezatěžuje náklady zbytečnou režií. Dociluje vysoké kvality za optimální ceny.
Createam jedná přímočaře a rychle bez zbytečných mezičlánků a administrativních struktur.
Createam nabízí myšlenky, tvůrčí řešení, všestrannou, mezinárodní zkušenost a týmovou kvalitu šitou projektu na míru.
Createam má široký tvůrčí i realizační záběr.
Createam pracuje pro širokou škálu zajímavých klientů.
Createam - efektivní tvůrčí řešení v marketingových komunikacích.

Humanitární akce

Createam pracuje zdarma pro následující instituce
Nadace Lucie
IV. interní klinika v Praze

Createam adoptoval v roce 2002 na dálku 2 děti
Mary z Afriky (Keňa) a John z Indie

O adopci Createamu