VIA LUCIS 1989 – 2009
20 LET ČESKÉ SPOLEČNOSTI VE FOTOGRAFII

Výstava v Národním muzeu fotografie v Jindřichově Hradci, Bratislavě a také v Bruselu v rámci předsednictví ČR v EU
Výstava VIA LUCIS 1989 – 2009 se stala jednou z mnoha doprovodných kulturních akcí českého předsednictví Evropské unie.

Inspirací této fotografické výstavy byla kniha „Cesta světla“ Jana Amose Komenského.
Fotografická Via Lucis je příběhem o věčném souboji světla a tmy, který vypráví o cestách, kterými se světlo ubírá, o cestě rozumu a poznávání. Je to příběh poskládaný ze světla a stínů, který vypovídá o obrazu české společnosti za léta 1989–2009. Základem projektu byla fotografická soutěž, které se zúčastnilo sto dvacet fotografů bez rozdílu věku a národnosti. V rámci soutěže bylo shromážděno půldruhého tisíce fotografií. Cílem soutěže bylo shromáždit fotografie, které jsou faktickou i pocitovou mozaikou české společnosti uplynulých dvaceti let, skromnou reflexí identity české společnosti na nesnadné cestě k demokratickému uspořádání života v České republice. Createam byl autorem ústřední myšlenky a jednotného výtvarného stylu, tvůrcem libreta, doprovodných materiálů, konceptu marketingové komunikace a konceptu partnerské spolupráce, spolutvůrcem konceptu fotografické soutěže. Šlo o náročnou komplexní, integrovanou akci v úzké spolupráci s vedením NMF, PhDr Milanem Paulíkem a celou řadou odborných poradců v čele s Prof. Miroslavem Vojtěchovským.