EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Výstava v budově EBRD v Londýně na téma
„Česká republika a spolupráce s EBRD“

Prezentovala Českou republiku jako zemi, která graduuje, která se ze země, přijímající pomoc EBRD se stává zemí, která pomoc poskytuje.
Šlo o názornou prezentaci ČR, její celkové transformace a spolupráce s EBRD.
Tato výstavka byla následně využita k prezentaci na velvyslanectví ČR v Londýně a Ministerstvu financí ČR v Praze. Odborným poradcem byl zástupce ČR v EBRD Ing. Pavel Štěpánek.