MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR:

Konzultace při zpracování komunikační strategie strukturálních fondů EU

Přednáška na mezinárodní konferenci „ Publicity Platform Keeping EU funds Attractive“ pořádané MMR v Praze v roce 2011

PŘEDSEDNICTVÍ ČR V EU:

Práce v expertním týmu při výběru loga ČR a koncipování komunikační strategie Předsednictví ČR v EU