LIBRETO EXPOZICE MFF A FILMU
LIBRETO EXPOZICE LÁZEŇSTVÍ

Projekt revitalizace Císařských lázní v Karlových Varech
Investor a objednatel:Karlovarský kraj
Nositel projektového kontraktu: Intar a.s.

Úvodní část libreta