Gaudeamus

Veletrh Gaudeamus
Brána do světa vzdělávání

Veletrh Gaudeamus je zaměřený na univerzitní, neuniverzitní pomaturitní studium a na celoživotní vzdělávání. Cílem veletrhu je poskytnout co nejvíce informací o vysokoškolském vzdělávání středních škol v celém spektru zájemců.
Veletrh Gaudeamus se koná v Brně a v Praze a každoročně se jej účastní přes 200 tuzemských a okolo 80 zahraničních vzdělávacích, vysokoškolskýchn institucí. V roce 2014 se tento veletrh uskutečnil již po jednadvacáté.
Je evidentní, že marketing se stal standardní součástí každé instituce rozvinutého školství ve světě a obchodem, ve kterém se utrácejí obrovské finanční prostředky. Univerzity dbají o svou reputaci a PR. Roste význam srovnávacích žebříčků a vliv kritéria „reputace" v nich hraje velkou roli (34,5% z celkového skóre – žebříček THE)
Také v ČR roste konkurence, závislost na dotacích a komodifikace podporovaná otvíráním mezinárodního prostoru.
Createam realizoval pro Univerzitu Karlovu v roce 2014 expozici na veletrhu Gaudeamus v Brně. Této prezentaci se dostalo vynikajícího hodnocení v soutěži NEJ expozice (4. místo když za místem 3. zůstala o 0.001 bodu).