MONOGRAPHS

L. KOPECKÝ: PREZENTACE V MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍCH ( PRESENTATION IN MARKETING COMMUNICATIONS)

L. KOPECKÝ: TRAVEL BOOKS PUTOVÁNÍ (PEREGRINATION) AND ŘÍŠE (THE EMPIRES)

PROFESSIONAL ARTICLES

(periodicals Euro, Marketing trend, Strategie, Ekonom etc.)